Gjeld

Innhold

Oppdaget heftelser på bil

17. aug 2020 · spørsmål

Jeg ønsker å selge bilen min for å dekke depositum til en leilighet. Da oppdaget jeg at jeg har heftelse fra 3 ulike kreditorer på bilen. Alle heftelsene er større en bilens verdi. Jeg har ikke og har ikke hatt lån på bilen. Disse heftelsene stammer fra andre regninger jeg tidligere ikke har fått betalt pga mange vanskelige år. Hva skjer hvis jeg selger bilen nå? Er det en måte å løse dette på? Kan jeg løse dette ved å inngå en avbetalingsordning på disse sakene?

Les mer

Trenger hjelp med gjeldsproblemer

17. aug 2020 · spørsmål

Jeg har en del gjeld men på noen av dem så står det at jeg har lånt 0.00 kr, men det har renta seg opp til over 30 000 på en og det er flere av disse som ikke stemmer, så lurte på om det var mulighet å få hjelp til å ordne opp med disse inkassofolkene. Når jeg da ikke er flink med dette.

Les mer

Ekteskap og gjeldsordning

17. aug 2020 · spørsmål

Vi er ett samboerpar som er under åpen gjeldsforhandlinger i påvente av gjeldsordning. I tillegg har vi ett stort ønske om å få gifte oss, i tinghuset i kommunen. Har vi mulighet til det ifm gjeldsordning hos Namsfogden? Eller vil gjeldsordningen bli avslått? Evt ekteskapssøknaden bli avslått?

Les mer

Må man arve gjeld?

05. aug 2020 · spørsmål

Min far har en del gjeld, forbrukslån kreditt etc. Han har ingen eiendeler med flere 100 000 i gjeld. Ved eventuell død vil jeg som barn arve gjelden, eller kan jeg (og mine søsken) fra si oss arven og dermed slippe gjelden?

Les mer

Kan utenlandsk gjeld innkreves i Norge?

04. aug 2020 · spørsmål

Jeg tok et boliglån i Danmark for 12-13 år siden og lurer på om de kan innkreve gjelden i Norge? Og hvilke metoder kan de i et slikt tilfelle bruke?

Les mer

Kan namsmannen ta pant i sønnens motorsykkel?

04. aug 2020 · spørsmål

Min sønn kjøpte seg lett mc for konfirmasjonspenger og den er registrert på min sønn som medeier og faren hans som eier. Faren og jeg har ikke bodd eller vært sammen siden 2004. Kan de ta pant i den?

Les mer

Klarer ikke nedbetale gjeld

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har hatt en gjeld rundt 13 år som jeg ennå ikke har klart å nedbetale. Betaler sånn ca 10 % av lønningen min hver måned til denne gjelden. I tillegg til dette så er jeg far til 3 barn og betaler barnebidrag her for alle tre hver måned da jeg er skilt, plus husleie og yrkesbil fra jobb da jeg er avhengig av transport til og fra jobb. Denne gjelden har jeg betalt som sagt gjennom årene med minstebeløpet da det er det eneste jeg kan betale inn. Summen øker isteden for å minske pga renter.

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld som uføretrygdet

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har gjeld jeg ikke klarer og betjene, er ufør, har 15 000 kr i mnd og de trekker meg 5000 kr i lønnstrekk og da sitter jeg igjen med 10 000 tusen kr. Husleie må betales og da har jeg ikke mer penger til å betale siden jeg må ha mat og. Trur gjelda er på 300 000 tusen. Har ikke noen regninger liggende, så null oversikt. Har slitt med gjeld i flere år. Hva kan jeg gjøre for å komme meg ut av dette her? Har heller ikke noe i verdi å selge unna. Heller ikke familie til å hjelpe meg.

Les mer

Hva betyr særegne forhold?

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg tilskrev dere nylig og fikk tilbakesvar. Hva menes med særegen forhold? Hvordan kan jeg best formidle årsak begrunnelse for å bli vurdert for ny gjeldsord. svar jeg fikk sist nedenfor: - Med tanke på at gjeldsordningen ble opphevet av lagmannsretten i 2019, er ankefristen oversittet. Det er dermed ikke mulig å føre saken på nytt. Du kan imidlertid søke gjeldsordning på nytt dersom det foreligger "særegne forhold", men vilkårene tolkes strengt.

Les mer