Leie av bolig

Innhold

Ønsker å flytte pga rotter

11. feb 2020 · spørsmål

Vi leier en leilighet. Det har over flere uker vært rotter i veggene, både ytre og innevegger. Dette er bekreftet av utleier, Rentokil, forsikring ved befaring. Vi hører jevnlig, skraping, gnaging og piping. Vi føler det meget ubehagelig og har begynt å få redsel mot å legge oss, gå på do, åpne skapdører osv. Vi har tre mnd oppsigelse. Vi ønsker å kutte denne betraktelig til maks 14 dg-1 mnd. Kan vi kreve dette samt reduksjon av husleie i perioden?

Les mer

Leietaker han ombestemt seg om leiekontrakt

11. feb 2020 · spørsmål

Leietaker ombestemme seg før innflytting. Vi hadde en skriftlig avtale den 15.01 at leietakeren skulle flytte inn 30.01. Han hadde til og med bestilt bank garanti og betalte en forskudd på 2000 kr i husleie. Jeg hadde sendt ham en husleiekontrakt. En dag før innflytting ombestemmer han seg at han kan ikke flytte inn på grunn av at han må være med sin syke mor i utlandet? Han ønsker sine 2000 kr tilbake. Hva gjør jeg? Jeg har tapt mange potensielle leietakere.

Les mer

Holde tilbake husleie pga manglende ventilator

11. feb 2020 · spørsmål

Jeg mangler ventilator på kjøkkenet på 5. måned og betaler full husleie. Kan huseier kreve full husleie av meg når leiligheten ikke har ventilator? Betaler 7500 kr i mnd.

Les mer

Huseier krever husleie etter 11 år

31. jan 2020 · spørsmål

Sak1. Etter nesten 11 år krever tidligere huseier meg for manglende husleie som går helt tilbake i starten av leieperioden. Dvs dette fremkom ca 1 mnd før eg skulle flytte ut. Kan da tidligere huseier kreve noe for dette? Selv om eg har spurt om det er noe utestående flere ganger?

Sak.2 Husleie ble også øket uten noen skriftlig brev/varsel. Kun muntlig.

Les mer

Leier leilighet med rotter

31. jan 2020 · spørsmål

Min datter leier en privat leilighet i Bodø i samband med studier. Kontrakten gjelder ut februar. Da hun kom tilbake fra juleferie, hadde det vært rotter i leiligheten. Det låg ekskrementer spredd utover gulv. Disse ble fjernet og feller satt opp av huseier. Etter to døgn var det kommet en brunrotte i fellen Fotografisk bevis ble sikret. Huseier har ikke tatt ytterlige grep for å sikre og desinfisere leiligheten. Spørsmål; Kan hun si opp og flytte og samtidig kreve betalingsfritak for siste måned?

Les mer

Hvem skal betale for ødelagt vannkran?

31. jan 2020 · spørsmål

Vi leier en leilighet, der mye var feil fra starten, men mye er rettet opp. Nå lekker det masse vann fra krana på vasken på badet, og vi har presentert problemet for en rørlegger som sier at dette er ikke noe man kan fikse selv. Utleier mener at dette er vårt ansvar siden det er vedlikehold, men dette er jo ikke noe vi kan ordne selv. Er det riktig at vi skal betale eller er dette huseiers ansvar?

Les mer

Leier bolig med lekkasje fra tak

31. jan 2020 · spørsmål

Jeg leier en leilighet der det regner inn fra taket på kjøkkenet mitt. Jeg bor i 1 etg på et 2 etg hus. Jeg har filmet da det drypper inn, og tatt bilder på en matskål til min hund som er full av vann, inngrodd misfarge etter vann på veggen. Kjøkkenbordet mitt har fått vannskader, og da det regner mye, så sprer seg lekkasjen seg videre, da drypper det midt på taket også, rett ved siden av en lysarmatur. Alt har blitt sendt til huseier, men ingen respons. Hva er mine rettigheter og husleie?

Les mer

Fått brev om at man skylder husleie

31. jan 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om gjeldsleie. Jeg har ikke en kontrakt for en leilighet signert skriftlig av eieren. Jeg fikk et brev fra en advokat om at jeg ikke betalte for husleien på flere måneder. Nå har jeg et spørsmål om hva du skal gjøre i en situasjon når du ikke har kontrakt og det er en konto for 60 000 kroner. På brevet er det et vilkår for å betale regningen i 2 uker fra datoen for sendingen av brevet. Jeg vil vite hva jeg skal gjøre i denne situasjonen?

Les mer

Hvem må dekke økte fyringskostnader

30. jan 2020 · spørsmål

Jeg er leietaker. I leiekontrakten stå prisen med oppvarming og varmt vann, og så står det ved når sentralfyren opphører etter norsk lov. Må leier stå for egen oppvarming med strøm? Uten kompensasjon, men faktisk sentralfyren er ikke opphørt til dd (det er forbudt til bruker en typer oljer grunn av CO2 emisjon og det er påbudt til bruker annen olje eks bio olje som er 12 kr mot 10 kr til samme sentralfyren). Min utleier har sluttet med bruk av sentralfyr.

Les mer

Mistet leiekontrakt etter salg av bolig

30. jan 2020 · spørsmål

Jeg leietaker og huseier sa til megler at kjøper gikk ned på prisen så lenge jeg kunne fortsette å bo der. Eier sa meg derfor ikke opp. Budet fra kjøper var med forbehold om at måtte skrive ny kontrakt som var 1 år og dårligere. Megler ga det til selger. Er det lov? I tillegg ville kjøper at jeg skrive kontrakt før de hadde tatt over. Ikke lov å lage på noe du ikke eier, sa jeg. Nei sa jeg, nytt bud til selger med krav om oppsigelse av meg. Megler presset selger.

Les mer