Omsorgspenger ved barns sykdom

Innhold

Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger?

02. nov 2021 · spørsmål

Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger (sykt barn) hvis skriftlig egenerklæring ble levert seinere enn 14 dager?

Les mer