Oppsigelse og avskjed

Innhold

Avspasering med lønn ved oppsigelse

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling, og har 3 måneder oppsigelse, 1 måned og 10 dager igjen av tiden. Jeg har totalt 41 dager ferie igjen og avspasering på omtrent 200 timer. Jeg har spurt arbeidsgiver om å ta ut avspasering med lønn, men blir avvist og krever at jeg tar ut ferie og avspaseringstimer blir slettet. I min kontrakt står kun at overtid ikke utbetales, men ikke noe om fleksitid eller avspasering i min kontrakt. Har jeg rett til å nekte pålegg om ferie samt krav om å bruke timer til gode?

Les mer

Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Les mer

Oppsagt etter sykemelding

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er en gutt på 23 år. Som har vært 100 % sykemeldt i en uke. Etter en uke så var jeg ikke helt frisk ennå, men jeg bestemte meg for å gå på jobb uansett. Men da jeg dro på jobb så første ting sjefen sier var at hu skulle ha en samtale med meg. Da sier hu at det er ingen som ønsker deg på jobb her lenger og jeg ble sendt hjem uten at hu har sagt meg opp eller noe annet. Hva burde jeg gjøre? Jeg føler meg veldig stresse tog urettferdig behandlet.

Les mer

Arbeidsgiver har brutt taushetsplikten

21. jun 2021 · spørsmål

Jeg hadde en lederjobb i en offentlig virksomhet, ledet av et råd valgt for en periode på 4 år. Det har vært store samarbeidsproblemer internt i rådet, men også mellom deler (mindretall) av rådet og meg. Etter flere måneders sykemelding grunnet disse forholdene, fikk jeg forhandlet fram en sluttavtale. Nå har jeg fått et bekreftet rykte om at jeg har MISTET jobben min. Ryktet kan "spores". Jeg opplever dette som krenkende og rådet har brutt sin taushetsplikt. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Må arbeidsgiver gi en skriftlig advarsel før beslutning om oppsigelse?

29. apr 2021 · spørsmål

Jeg er i prøvetid og har 14 dager igjen før den er over. Jeg har fått signaler om at arbeidsgiver ikke ønsker meg med videre. Burde jeg ikke få en skriftlig advarsel, innkalling til drøftelsesmøte etc. ? Jeg har ikke mottatt noen skriftlige tilbakemeldinger hittil. Jobber som selger i et tregt marked om dagen, og har ikke nådd mine salgsmål. Dette er bakgrunnen for arbeidsgivers synspunkter.

Les mer

Sluttavtale etter anklage om seksuell trakassering

14. apr 2021 · spørsmål

Jag blev i augusti anklagad för sexuella trakaserier på ansatta. Jag blev kallad till möte i augusti 2020. Jag blev helt i chock för detta och sa att detta stämmer inte och jag ville gå vidare till rättssak. Men arbetsgivaren ville tysta ner det och tyckte det var bättre jag slutade och vi gjorde en bra avtal. Först så tyckte jag inte om det och mådde så dåligt för att blivit anklagad för detta. Nu när snart slutavtalen är klar har jag fått brev med massa ting jag ska betala firman.

Les mer

Får ikke lønn etter å ha mistet lappen

14. apr 2021 · spørsmål

Jeg mistet min jobb, på dagen, da jeg ble fratatt mitt førerkort. Jeg fikk da verbal beskjed, at jeg ikke trengte å møte på jobb mer. De kunne ikke tilrettelegge for meg. Jeg fikk også en skriftlig oppsigelse, der det står at jeg har fritak fra arbeidsplikt, men den har jeg ikke signert. Da jeg spurte etter min lønn, sa min sjef, at jeg måtte jobbe, hvis jeg skulle ha lønn. Kan avtalen vi hadde om fritak arbeidsplikt, verbalt og skriftlig, trekkes tilbake etter 3 uker og hva med min lønn?

Les mer

Kan ikke møte på drøftingsmøte pga sykdom

30. mar 2021 · spørsmål

En ansatt blir sykemeldt grunnet langvarig press og stress, og blir kort tid etter innkalt til drøftelsesmøte for vurdering om oppsigelse eller avskjed. Den sykemeldte ber om utsettelse til hen er friskmeldt (3 uker), da hen ikke kan møte grunnet alvorlig sykdom. Videre ønsker arbeidstaker tid til å kontakte advokat som kan sette seg inn i saken og representere sammen med den ansatte i møtet. Kan arbeidsgiver likevel gjennomføre oppsigelse uten evt. juridiske konsekvenser?

Les mer

Sagt opp uten arbeidsavtale

29. mar 2021 · spørsmål

En bekjent skulle prøvejobbe for en ny jobb. Det ble avtalt muntlig at han skulle få fortsette fast i jobben, og de ble enige om lønn. Ca 1,5 uker deretter fikk han imidlertid høre at han ikke ville få jobben likevel. Det ble ikke laget skriftlig kontrakt/arbeidsavtale. Har arbeidsgiveren rett til å trekke tilbake jobbtilbudet på denne måten? Tenker da på at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Les mer

Rett for å miste jobben etter dårlig spøk

23. feb 2021 · spørsmål

Jeg dro en spøk på jobben med å skrive i en arbeidsordre for en annen att personen var «gay». Nå er må jeg inn til samtale med arbeidsgiver for att jeg har trakassert personen. Kan de sparke meg for dette? Har beklaget meg for personen de gikk utover, han syntes de var litt gøy og skjønte spøken. Har det noe å si, eller kan jeg bli sparket for min lille spøk. Er ikke slik att jeg alltid gjør dumme ting.

Les mer