Oppsigelsestid

Innhold

Ny jobb i oppsigelsestiden

09. mar 2021 · spørsmål

Jeg har 3 mnd. oppsigelsestid, men arbeidsgiver ønsket å gi meg arbeidsfritak etter 1 mnd. som jeg aksepterte. Jeg har ingen annen relasjon til selskapet enn å motta lønn og sluttoppgjør for gjenværende måned. Ønsker å starte i ny jobb i oppsigelsestiden og lurer på om det er akseptabelt lovmessig med tanke på arbeidsfritaket.

Les mer

Si opp jobben i mammaperm

02. feb 2021 · spørsmål

Jeg er nå i mammapermisjon og ønsker å slutte i den jobben jeg nå har. Vil oppsigelsestiden løpe imens jeg er i permisjon, eller starter den etter endt permisjon?

Les mer

Jobbe i ny jobb i oppsigelsestiden

08. jan 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling og har 3 måneders oppsigelsestid. Stillingsforholdet avsluttes 31/3. Jeg skal avvikle ferie i oppsigelsestiden. Kan jeg starte i ny jobb mens jeg er i ferie? Nåværende arbeidsgiver har fritatt meg fra arbeidsplikt fra 31/1.

Les mer

Får ikke slutte før oppsigelsestiden har gått ut

04. jan 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min jobb fra 01.01.2021,har tre måneders oppsigelse, Har fått meg ny jobb, har ønske om å slutte 28.02.21. Arbeidsgiver ville ikke fravike oppsigelsestiden, begrunnelsen var at de ikke kunne gjøre forskjell på folk? Noe jeg synes virker ganske håpløst. Er avtalen om oppsigelsestid ufravikelig, eller har jeg noen muligheter til å kunne slutte tidligere?

Les mer

Arbeidsgivers lønnsplikt i oppsigelsestid

04. jan 2021 · spørsmål

Arbeidstaker er under oppsigelse, men får tilbud om ny jobb tidlig i oppsigelsestiden sin. Arbeidsgiver stiller seg positiv til å la medarbeideren gå/ starte i ny jobb før utløp, men hva skjer med arbeidsgivers lønnsplikt? Opphører denne den dagen arbeidstaker starter i ny jobb?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

16. des 2020 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min 26. november. Ifølge min ansettelseskontrakt har jeg tre måneders oppsigelsestid regnet fra den første dagen i måneden etter jeg har sagt opp. I bekreftelsen står det at min ansettelse opphører 26. februar - to dager før februar slutter da det ifølge arbeidsgiver er helg 27-28. Det står også at de bare utbetaler lønn for 1-26. februar. Jeg tenker at oppsigelsestiden må være til utløp av en kalendermåned. Hva er regelen her?

Les mer

Arbeidsgiver har kortere oppsigelsestid enn arbeidstaker

08. des 2020 · spørsmål

Jeg har fått tilbud om jobb i et annet firma og ønsker å begynne der så fort som mulig. Min arbeidskontrakt i nåværende jobb sier at jeg har tre måneders oppsigelsesfrist, men arbeidsgiver har én måned oppsigelsesfrist. Er det lov at arbeidsgiver har kortere oppsigelsesfrist enn arbeidstaker? Og betyr det at jeg kan gå etter én måned i stedet for tre måneder?

Les mer

Spørsmål om oppsigelsestid

08. des 2020 · spørsmål

Jeg ønsker å si opp jobben min på grunn av ny jobb. Oppsigelsestiden er på tre måneder, så regner med at om jeg sier opp en dag i desember, vil oppsigelsestiden løpe fra 1. januar til 31. mars. Spørsmålet mitt er om jeg uansett kan sette en seinere sluttdato om dette passer bedre med overgang til ny jobb? Slik at jeg f.eks kan sette sluttdato til en dag i april, selv om oppsigelsestiden utløper 31 mars.

Les mer

Streik i oppsigelsestid

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min og har en måned oppsigelsestid. 2 uker etter oppsigelsen ble gitt, ble jeg tatt ut i streik. Kan arbeidsgiver kreve forlenget oppsigelsetid pga. streiken?

Les mer

Slutte før oppsigelsestiden er ferdig

28. okt 2020 · spørsmål

Mitt spørsmål er: Hva skjer hvis jeg slutter i jobben før oppsigelsesperioden på 1 måned er over? Jeg har funnet en annen og mye bedre jobb med fast jobbkontrakt på et annet arbeidssted, og jeg vil avslutte min ekstrahjelpsposisjon på stedet jeg jobber nå. Men de sier at jeg skal vente en måned, men jeg begynner på den nye og bedre jobben før den ene måneden er over. Hva kan skje med meg hvis jeg slutter før? Hva kan jeg miste?

Les mer

Arbeidsgiver krever avvikling av ferie i oppsigelsestiden

16. okt 2020 · spørsmål

Jeg har vært koronapermittert siden april. Nå har jeg fått oppsigelse fra 1. november av arbeidsgiver hvor arbeidsgiver krever min ferie avviklet i oppsigelsestiden. Ettersom permittering har gått over ferien og jeg ikke har fått mulighet å avvikle ferie i år krever arbeidsgiver at jeg nå skal ha en av de tre månedene jeg har som oppsigelsestid uten lønn ettersom jeg må avvikle ferie før årets utløp. Kan arbeidsgiver fraskrive seg en måned betalingsansvar i oppsigelsestiden slik?

Les mer

Ny jobb i oppsigelsestiden

15. sep 2020 · spørsmål

Jeg er i oppsigelsestid (3 mnd). Men, siden jeg hadde utrolig mange "plusstimer", så avspaserer jeg oppsigelsestiden. Jeg var leder, men er altså ikke til stede på jobb. Holder på å søke nye jobber jobber nå, men kan jeg takke ja til ny jobb mens jeg er i oppsigelse i en annen? Siden jeg avspaserer ?

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer