Permisjon

Innhold

Fødselspenger når man jobber 75 %

04. jan 2021 · spørsmål

Jeg er fast ansatt som lærer på første året. Jeg har en permisjon på 25 % til studier dette året. Hvis jeg skulle bli gravid i år, og ta ut fødselperm neste år, vil jeg da få 100 % lønn eller 75 % lønn, slik jeg har fått dette året?

Les mer

Permisjonspenger under vikarstilling

07. des 2020 · spørsmål

Jeg takket ja til en jobb som legevikar 100% i ett år. Jeg skal starte fra januar 2021. Jeg fant ut at jeg er gravid etter at jeg signerte kontrakten. Jeg er god i form og skal jobbe så lange jeg kan. Mitt spørsmål gjelder mammapermisjon. Jeg har termin 21.07.21, da har jeg jobbet litt over 6 måneder, har de rett til å sparke meg siden jeg har ikke jobbet lenge nok(bare prøvetid)? Og har jeg alle mine rettigheter når det gjelder permisjonspenger?

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer