Permittering

Innhold

Får ikke økt AAP etter permittering

04. jan 2021 · spørsmål

Jeg jobber 20 prosent og går i 80 prosent på AAP. Jeg ble 100 prosent permittert fra min 20 prosent jobb. Jeg får fortsatt 80 prosent AAP fordi NAV sier at jeg må være minst 50 prosent permittert for å ha krav på full AAP eller dagpenger. Hvordan er prosent av permittering beregnet? Fra min vanlig arbeidstid eller fra alminnelig 100 prosent stilling?

Les mer

Får redusert stilling etter permittering

16. des 2020 · spørsmål

Jeg jobber i dag i en 80 % stilling som jeg er 100 % permittert fra. Arbeidsgiver har etter drøftelsesmøte tilbudt meg en ny stilling på 45 % etter endt permitteringsperiode. Dette vil ikke dekke utgifter til livsopphold, og slik jeg tolker NAVs regelverk vil jeg miste retten på dagpenger. Hvilke alternativer har jeg?

Les mer

Mister jobben i en alder av 60

09. des 2020 · spørsmål

Er 40 % permittert og vil miste jobben, alder 60 år/ansiennitet 30 år. Selskapet overtas av daglig leder, som da blir distributør for konsernet. Finnes ikke penger i selskapet (neg.resultat/dårlig likviditet). Har fått to alt. 40 % permittering i 3 mnd til og deretter jobbe 100 % i 3 mnd. Til sammen 6 mnd. (som er min oppsigelsestid). Ev. 100 % permittert i 3 mnd. Årsak ingen penger til min lønn (ingen garanti etter 3 mnd. heller). Hva gjør jeg, hva vil NAV si mht dagpenger senere etc.?

Les mer

Bedrift ansetter nye mens flere er permitterte

08. des 2020 · spørsmål

Vi jobber i en liten bedrift (20 ansatte) som er hardt rammet av nedstengningen. Samtlige er permitterte, noen 100% andre 50%. I dag ble vi informert om at det er gjort to nye ansettelser. Er dette lov?

Les mer

Får færre vakter enn kontrakten tilsier

20. nov 2020 · spørsmål

I am writing to ask about my job situation. I have been working in a restaurant for 2 years and since last year I got a 70 % fast stilling contract. The last months I haven’t worked so much and the hours are very little. I work 1 day per week, but my contract is still the same. Is it legal and right from my employer to do that and do I have the right to demand anything? I would like to get some information from you and to give you my information as well.

Les mer

For lite utbetalt i lønn

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg hadde 7 vakter oppsatt en mnd, men da lønnsslippen kom var det kun 5. Grunnet covid, var jeg i samme periode permittert, men jobbet de vaktene som var mulige. Lønnsslippen manglet 7 timer (en dag vi måtte holde stengt), selv om dette var oppsatt på arbeidsplan god tid i forveien. Så det var avtalt arbeidstid, og jeg fikk beskjed et par dager før om at det ikke ble noe av. Nå er vaktene fjernet helt fra arbeidsplanen. Har jeg krav på lønn for de manglende timene, da det var avtalt?

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Utregning av provisjon i deltidsstilling

22. jun 2020 · spørsmål

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Les mer