Sti og veirettigheter

Innhold

Nabo nekter bruk av innkjørsel

04. sep 2020 · spørsmål

Vi har en tomt. Naboen nekter oss bruk av innkjørsel til tomten vår. Vi skal bygge hus og lurer på om han kan nekte oss bruk av innkjøring til tomten?

Les mer

Grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom

10. mar 2020 · spørsmål

Spørsmål om grunneiers rett til å forby motorferdsel på egen eiendom: Kan jeg som grunneier forby andre folks kjøring i næring på egen eiendom? Tenker anleggsarbeid, landbruksnæring og reindriftsnæring. Vet at politi og redningstjeneste ikke kan nektes.

Les mer

Hvem har ansvar for brudd på veirett?

25. feb 2020 · spørsmål

Miss X har tinglyst veirett for seg på adkomstvei over eiendommen til Miss Y. Nabo Herr&Fru Z parkerer kjøretøy og annet på deler av adkomstvei der det er tinglyst veirett for X (Slik at X ikke kommer frem til seg). Miss X har sendt forliksklage på Herr&Fru Z. Forliksrådet mener at Miss X ikke kan klage på Z, men må klage på grunneier Miss Y. Er det riktig? Alle vet det er Herr&Fru Z som krenker rettigheten?

Les mer

Utbygger krever utbedring av privat vei

11. feb 2020 · spørsmål

Ang rettigheter i privat vei: Vi bor i en liten privat vei. En nabo har solgt til en utbygger som vil bygge 6 hus der det nå er 1. De krever veien utbedret, men den er i god stand per i dag, med asfalt og varmekabler. Veilaget/naboene ønsker ikke utbyggingen pga bl.a. økningen i bruk og trafikk. Utbygger ønsker også trolig veien utbedret pga anleggsmaskiner. Har en utbygger lov å kreve utbedring av felles privat vei? Kan de pålegge alle brukerne kostnadene for dette samt ta av andres eiendom?

Les mer

Følger veirett med båtfeste?

19. nov 2019 · spørsmål

Vi har kjøpt en eiendom med båtfeste. For å komme til båtfestet må vi igjennom en annen persons jorde. Det står ingenting om at vi har veirett i dokumentene vi har fått. Kan vi nektes adkomst til båtfestet?

Les mer

Gjelder veirett fra 1964?

21. okt 2019 · spørsmål

Min nabo har tinglyst veirett (1964) over min eiendom "som veien nu er anlagt". Fram til 2018 var det en sti/gangvei. I 2018 ble huset på tomten det er veirett over revet, og ny tomannsbolig oppført. I den forbindelse opparbeidet nabo med veirett parkeringsplass på egen tomt. De har fra før garasje og atkomst på motsatt side av min tomt. Nå kjører naboen over min tomt, mener det er deres rett og at jeg ikke kan stenge igjen. Det er kun 4,8 m bred vei til huset mitt. Må jeg akseptere kjørevei?

Les mer

Hvem gjelder veiretten for?

30. sep 2019 · spørsmål

Har et spørsmål angående veirett inn til innerste bolig av en vertikaldelt tomannsbolig. Gjelder veirett kun huseier, eller kan besøkende som skal til den innerste boligen også benytte seg av veien?

Les mer

Nabo bruker privat vei uten lov

09. sep 2019 · spørsmål

Vi er to eiendommer i bynært tettbygd område som deler felles privat vei som adkomst. Etter veilovens definisjoner er dette en privat vei. En tredje eiendom som grenser til veien har nå demontert et pålagt gjerde og tatt den private veien i bruk uten at vi har godkjent dette. Denne tredje eiendommen har annen lovlig regulert avkjørsel til veinettet. Hvilke instanser kan pålegge denne tredje eiendommen å holde seg borte fra veien? Har de to andre eiendommene mulighet til fysisk å sperre veien?

Les mer

Veirett på skjøte for nye eiere

09. sep 2019 · spørsmål

Hva skjer med et skjøte når det er nye eiere? Vil en veirett automatisk gå til neste eier når den står på et bestemt navn?

Les mer

Vei til eiendom stengt av sauebonde

03. sep 2019 · spørsmål

Vi har kjøpt hus forrige år. Vi har en vei til huset vårt (100 m fra til hovedveien) som går gjennom gård, sauer kommer der hver sommer. Sauenes eier stenger veien i dette tidspunktet, vi må gå fra bilen gjennom sauenes dritt og alt for å åpne og stenge de portene hvert gang vi kjører. I tillegg måtte vi selv skaffe portene rett ved huset våres slik at sauene kommer ikke i tomten vår og driter overalt. Først og fremst vi fikk ikke noe beskjed om det før husets kjøp! Hva nå?

Les mer