Straffbare forhold og sanksjoner

Innhold

Ønsker å anmelde seg selv for underslag

25. mar 2021 · spørsmål

Jeg har tyvlånt penger fra en jeg er verge for, 13000 kr. Pengene er tilbakebetalt. Men nå har det gått opp for meg at det jeg har gjort kalles grovt underslag, og at jeg nå risikerer 6 års fengsel. Jeg har bestemt meg for å melde meg for dette, men hvem er det som får vite om mitt underslag? Vil alle mine vergemål få informasjon om dette? I så fall vil det jo komme ut over hele bygda, og det blir vanskelig å leve her for meg.

Les mer

Underslag i bedrift

06. okt 2020 · spørsmål

Er 50 % eier av et firma. Så fant jeg ut at han har tatt mye mer ut i 2019 av lønn. Er det mulig å anmelde han for underslag?

Les mer

Mindreårig vitne i voldssak

27. mai 2020 · spørsmål

Min datter, 16 år, var vitne til en voldsepisode i Tromsø sentrum og er navngitt av fornærmede (tidligere kjæreste) som eneste vitne, men ca 15 andre så også hva som skjedde alle kjente av både tiltalte og fornærmede. Alle de involverte går på samme skole. Det er gjort et telefonavhør uten verge tilstede, mor valgte å forlate rommet. Kan vi nekte min datter å vitne i retten? Kan vi forlange at hun skal være anonym?

Les mer