Suspensjon

Innhold

Permittert pga brudd på taushetsplikt

15. apr 2020 · spørsmål

Jobber i helsevesenet og ble permittert på dagen da det kom inn klage på at jeg hadde brutt taushetsplikt. Dette er nå 3 uker siden og har ikke mottatt noe svar fra arbeidsgiver om videre, men har fått opplyst fra avdelingsleder at bevisene tyder på at jeg ikke har brutt taushetsplikt. Arbeidsgiver ønsker ikke å la meg fortsette jobben min. Hva har jeg krav på? Har heller ikke mottatt permitteringsvarsel eller sannsynlig lengde på permitteringen.

Les mer