Uskiftet bo

Innhold

Hvor mye skal særkullsbarn får fra uskiftet bo

22. sep 2020 · spørsmål

Jeg sitter i uskiftet bo etter min samboer som døde for 5 år siden. Han har en datter som er hans arving. Mine barn og hans skrev en arvepakt før han døde. Vår felles gjeld på leiligheten, har jeg betalt ned siden han døde. Nå vurderer jeg å selge leilighet og kjøpe ut min samboers datter, men hva har hun krav på? Taksten og gjelden da min mann døde, eller taksten jeg får nå minus det som er igjen av farens gjeld? Huseierforeningens advokat mener det første, hva mener dere?

Les mer

Lån fra uskiftet bo

03. sep 2020 · spørsmål

Min far sitter i uskiftet bo. Han har tatt opp et banklån på kr. 600 000,- for å hjelpe et av sine barn. Ingen annen gjeld. Det er to søsken som skal arve ham etter at boligen hans er solgt og gjelden slettet av boet. Hvordan regnes arveandelene ut da? Skal det ene søskenet som ikke fikk lånet ha kr. 600 000,- eller kr. 300 000,- mer under arveoppgjøret enn den som fikk låne pengene? Har det noen betydning hvis denne lånesummen forandres til forskudd på arv og det foreligger et gavebrev?

Les mer

Stefar i uskiftet bo

03. sep 2020 · spørsmål

Erklæring/bindende avtale ifm arveoppgjør. Jeg er et særkullsbarn der min mor døde tidligere i år. Min stefar sitter i uskiftet bo med meg og mine 2 halvsøsken. Han er far til disse 2 og trenger nødvendigvis ikke skifte med dem, hvis jeg forstår loven rett. Alle felles midler er pt frosset inntil jeg skriver under/inngår en avtale om arveoppgjør. I den forbindelse er mitt spm om det finnes et standardoppsett/eksempel på slike avtaler ?

Les mer

Forskudd på arv fra uskiftet bo

03. sep 2020 · spørsmål

Far døde 2016. Han etterlot seg ca 1 700 000,-. Disse er brukt opp av mor. Mor sitter i uskiftet bo. 2018 tok mor opp et lån 2 300 000,- som bror kjøpte hytte for. Mor betalte renter på dette lånet inntil februar 2020. Lånet ble innfridd etter salg av større hus 8 800 000,-. Mor kjøpte leilighet til 4 300 000,-. Det eksisterer også en hytte ca 3 000 000,-. Jeg er ikke interessert i å ta over hytten. Mor ønsker å beholde 1 000 000,-. Hva gjør jeg? Jeg kunne tenkt meg tilsvarende arvebeløp nå.

Les mer

Pliktdelsarv fra uskiftet bo

27. aug 2020 · spørsmål

Far døde i for flere år siden, mor har sittet i uskiftet bo frem til nylig da eiendommen ble solgt og hun kjøpte leilighet. 3 barn, 5 barnebarn. Eiendommen ble solgt for ca 10 mill. Hvor stor er pliktdelsarven? Hvor mye kan hun gi i gaver/skjevfordele?

Les mer

Ønsker å sikre uskiftet bo

26. aug 2020 · spørsmål

Min ektefelle og jeg har hver to særkullsbarn. Vi ønsker gjensidig å innhente samtykke fra særkullsbarna om uskiftet bo når en av oss faller fra. Dette for å sikre den etterlatte økonomisk. Alle barna er myndige. Finnes det et standardisert skjema for slikt samtykke, eller må vi skrive en «unik» avtale? Må vi i så fall skrive en avtale for hvert enkelt særkullsbarn, eller kan alle skrive under på en felles avtale?

Les mer

Onkler selger arv etter bestefar

26. aug 2020 · spørsmål

Angående arv etter besteforeldre. Min mor har gått bort og da står vel jeg i lik stilling som hennes søsken, siden jeg er enebarn. Nå er har min bestefar gått bort, og mine onkler holder på å selge en hytte mine besteforeldre eier. Og jeg regner med at pengene etter den hytta blir fordelt likt mellom onklene mine, det er snakk om ca 350 000 kr på hver, hvis de utelater meg. Men blir det regnet som en del av arven deres, når min min bestemor går bort? Eller er det en gave, og jeg må bare glemme det?

Les mer

Testamentere bort arv fra uskiftet bo

14. aug 2020 · spørsmål

Gift par, kona dør og mannen sitter i uskiftet bo. Ingen livsarvinger. Mannen testamenterer sin del til veldedighet. Hvor mange prosent arv sitter da konas arvinger igjen med?

Les mer

Stemor har solgt avdød fars bolig

14. aug 2020 · spørsmål

Pappa gikk bort i 2016 og det ble dårlig stelt med noe arv siden han hadde mye gjeld. Han etterlot seg 3 barn (meg og 2 brødre), og sin kone (vår stemor). Vi fikk noen papirer fra advokat hvor det står at huset var taksert til 1,7 mill i 2017. Vår stemor solgte nylig huset for svimlende 2.9 mill, tok med seg halvbroren vår og flyttet til en ny by. Man skulle jo da tro at det ville dryppe noen kroner på meg og eldstebror i dette tilfellet, eller? Har vi en sak her?

Les mer

Overta uskiftet bo fra mor

14. aug 2020 · spørsmål

Jeg har to søsken. Hvis jeg og min mann overtar lånet på mammas leilighet, overfører den i vårt navn og lar mamma leie den av oss. Har min søster rett på en tredjedel av det som blir igjen når vi selger leiligheten? Mamma sitter i uskiftet bo.

Les mer

Enke vil gi bort uskiftet bo

14. aug 2020 · spørsmål

Vår mor er enke sitter i uskiftet bo på et gårdsbruk som ikke drives per idag. Eiendommen er på ca 216 dekar. Vi er 7 helsøsken. En av oss er interessert i å overta gård og hus, fjøs, låve og småhus uten å betale noe. Det følger med utstyr på gården som traktorer og div verktøy. Spørsmålet her er om vår mor kan gjøre dette uten samtykke med oss andre arvinger. Hva med farsarv, pliktdelsarv?

Les mer