Vedlikehold og reparasjoner

Innhold

Vedlikehold på tinglyst gangsti

28. aug 2018 · spørsmål

Hvor bred er en tinglyst gangsti? Tinglyst 1963. Hvilke rettigheter rundt vedlikehold har man på ovennevnte gangsti? Da gangstien ble tinglyst var dette beite for sauer i sin tid og det er denne stien vi bruker per dag. Har man lov å klippe ned brake, eventuelt trær som har gjort gangstien ufremkommelig?

Les mer