Vikar

Innhold

Beregning av sykepenger for vikar

22. jan 2021 · spørsmål

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Les mer

Forbigått etter sykemelding

14. des 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål til deg/dere i forbindelse med det å være vikar! Jeg har over en lengre periode på 4 år, vært vikar (miljøterapeut) ved et bofelleskap for mennesker med ulike typer psykiske lidelser. Jeg ble over en lengre periode sykmeldt som følge av de arbeidsforholdene som foreligger der (angst depresjon) opplever i etterkant at jeg ikke blir prioritert i forhold til vakter/ og at andre som er kommet i etterkant av meg blir prioritert uavhengig om de har kompetanse. Er dette lov?

Les mer

Bare ett vikariat blir forlenget

09. des 2020 · spørsmål

Vi var 4 stykk som ble ansatt midlertidig på et år kontrakt. Nå er kontrakten ferdig og det blir bare forlengelse på 1 årsverk. Det vil si mest sannsynlig bare 1 stykk som får fortsette. Hvilke kan de velge? Er det basert på kvalifikasjoner eller hvilke kriterier ser de på når de skal velge disse 1 av 4 som får fortsette? Jeg lurer på hvorfor de ikke velger meg. Hva sier loven? Hva skal de legge vekt på når velger bare 1?

Les mer

Permisjonspenger under vikarstilling

07. des 2020 · spørsmål

Jeg takket ja til en jobb som legevikar 100% i ett år. Jeg skal starte fra januar 2021. Jeg fant ut at jeg er gravid etter at jeg signerte kontrakten. Jeg er god i form og skal jobbe så lange jeg kan. Mitt spørsmål gjelder mammapermisjon. Jeg har termin 21.07.21, da har jeg jobbet litt over 6 måneder, har de rett til å sparke meg siden jeg har ikke jobbet lenge nok(bare prøvetid)? Og har jeg alle mine rettigheter når det gjelder permisjonspenger?

Les mer

Vikaren tjener mer

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer

Får ikke lenger vakter i barnehage

28. okt 2020 · spørsmål

Jeg har jobbet for en barnehage som ringevikar i ett år. I starten fikk jeg vakter ganske ofte og jobbet jeg ca. 2 dager om uken. Nylig har de fått en ny vikar som jobber ganske ofte, mens jeg har fått betydelig mindre vakter. Denne uken skal jeg jobbe enten en halv dag eller to timer på dagen. Nå lurer jeg på om det er lovlig at de har erstattet meg med noen uten grunn (nye vikaren)? Hun har venninner som har jobbet lenge for barnehagen. Er dette grunnen? Hvis ja, så er det lovlig?

Les mer