Telefon: 22 20 50 40
Mobil: 40 41 14 41
Fax: 38 12 50 49

Besøksadresse:
Tordenskjoldsgt. 77

Postadresse:
Postboks 1013, Lundsiden
4687 KRISTIANSAND S