Bevilling siden 1986
Telefon: 22 54 20 90
Mobil: 90 06 66 00
Fax: 22 54 20 91

Besøksadresse:
Parkveien 53 B

Postadresse:
Postboks 2004 Vika
0125 OSLO