Gry Handeland Løvlien

Advokatfirmaet Grette AS
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 97 67 43 54
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO