Harald Blair Berg

Advokatfirmaet Selmer AS
Bevilling siden 2014
Telefon: 23 11 65 00
Mobil: 41 65 16 93
Nettside: http://

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO