John Clemet Jonassen

Advokatfirmaet Robertsen AS
Advokatfullmektig
Telefon: 22 12 24 80
Mobil: 40 01 83 10
Fax: 22 12 24 81

Besøksadresse:
Sommerrogt.17

Postadresse:
Grensen 13
0159 OSLO