Julie Johanne Magnussen Kjeldseth

Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfullmektig
Bevilling siden 2021
Telefon: 22 47 18 00
Mobil: 98 10 69 80
Fax: 22 47 18 18

Besøksadresse:
Universitetsgata 7
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO