Telefon: 23 00 34 40
Mobil: 90 76 45 15
Fax: 23 00 34 50

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 7, 7. et.

Postadresse:
Postboks 1983 Vika
0125 OSLO