Tellef Magnus Sandnes

Advokatfirmaet Grette AS
Bevilling siden 2022
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 94 89 14 32
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO