Tor Jørgen Kittilsland

Ro Sommernes Advokatfirma DA
Advokatfullmektig
Telefon: 23 00 34 40
Mobil: 93 21 96 55
Fax: 23 00 34 50

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 7, 7. et.

Postadresse:
Postboks 1983 Vika
0125 OSLO