Erlend Velle-Skretteberg

Osloadvokatene AS
Advokat
Telefon: 22 82 84 40
Mobil: 92 08 51 87
Fax: 22 82 84 45

Besøksadresse:
Pilestredet 29 A
0166 OSLO

Postadresse:
Pb 8913 St. Olavs plass
0028 OSLO