Peter Christoffer Berdal Gangnæs

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
Bevilling siden 2002
Telefon: 22 54 20 90
Mobil: 90 85 97 51
Fax: 22 54 20 91

Besøksadresse:
Parkveien 53 B

Postadresse:
Postboks 2004 Vika
0125 OSLO