Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 46 95 67 73

Besøksadresse:
Vassbotnen 11 A Forus
4313 SANDNES

Postadresse:
Postboks 8015
4068 STAVANGER