Advokatfullmektig
Telefon: 51 82 32 00
Mobil: 91 51 10 86
Fax: 51 82 32 20

Besøksadresse:
Jåttåvågveien 7, Blokk B
4020 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 370 Forus
4067 STAVANGER