Bård Herman Hermansen

Advokatfirma Bull Årstad DA
Advokatfullmektig
Telefon: 51 93 40 40
Mobil: 99 37 51 28
Fax: 51 93 40 41

Besøksadresse:
Brødregt. 7
4012 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 8
4001 STAVANGER