Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 97 61 33 11

Besøksadresse:
Vassbotnen 11 A Forus
4313 SANDNES

Postadresse:
Postboks 8015
4068 STAVANGER