Advokat
Bevilling siden 2007
Telefon: 24002400
Mobil: 90 27 11 42

Besøksadresse:
Vassbotnen 11 A Forus
4313 SANDNES

Postadresse:
Postboks 8015
4068 STAVANGER