Advokat
Telefon: 51 84 12 20
Mobil: 46 42 71 59
Fax: 51 84 12 21

Besøksadresse:
Strandkaien 28
4005 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum
4001 STAVANGER