Ulf Håkon Knutsen Mikkelsen

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokatfullmektig
Telefon: 24002400
Mobil: 46 42 02 46

Besøksadresse:
Vassbotnen 11 A Forus
4313 SANDNES

Postadresse:
Postboks 8015
4068 STAVANGER