Ingebjørg Kristine Aksnes Rushfeldt

Advokatene Rekve, Pleym & Co
Telefon: 77 75 12 00
Mobil: 92 40 95 47
Fax: 77 75 12 01

Besøksadresse:
Grønnegt. 76

Postadresse:
Postboks 520
9255 TROMSØ