Bevilling siden 1994
Mobil: 95 07 08 49
Fax: 72 43 02 01

Besøksadresse:
Stasjonsveien 11
7290 STØREN

Postadresse:
Postboks 125
7291 STØREN