André Sverkmo Lauritsen

Advokatfirmaet Hasle AS
Advokat
Telefon: 33 01 87 60
Mobil: 41 10 32 31
Fax: 33 01 87 61

Besøksadresse:
Håkon Gamles gate 6
3111 TØNSBERG

Postadresse:
Postboks 2602
3129 TØNSBERG