Advokat
Bevilling siden 1992
Telefon: 55 36 20 60
Mobil: 91 51 86 13
Fax: 55 36 20 61

Besøksadresse:
Strandgaten 209

Postadresse:
Postboks 1826 Nordnes
5816 BERGEN