Advokat

Postadresse:
Fanakrå 37
5244 FANA

Språkkunnskap

Engelsk, Indisk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har de siste 25 årene jobbet med forretningsjuss, og da primært med skatte- og avgiftsrett. Internasjonal skatt er mitt spesialområde. i 2011 tok jeg doktorgrad ved UiB med avhandlingen "Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold".

I tillegg jobber jeg mye med GDPR. Fremover vil jeg forske på tema innen skatt og GDPR i tillegg til ordinære advokatoppdrag.