Advokat
Telefon: 55 90 85 00
Mobil: 95 80 70 33
Fax: 55 90 85 01

Besøksadresse:
Lille Markvei 13
5005 BERGEN

Postadresse:
Lille Markeveien 13
5005 BERGEN