Advokat
Telefon: 24002400
Mobil: 92 20 03 26

Besøksadresse:
Thormøhlensgate 53 D
5008 BERGEN

Postadresse:
Postboks 6163 Bedriftssenter
5892 BERGEN