Advokat
Bevilling siden 2006
Telefon: 02316
Mobil: 95 26 12 90

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN