Advokat
Bevilling siden 2017
Telefon: 02316
Mobil: 92 84 67 65

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN