Samuel Vegard Skrunes

CMS Kluge Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2008
Telefon: 55 21 98 00
Mobil: 93 22 77 78
Fax: 55 21 98 01

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2
5016 BERGEN

Postadresse:
Postboks 394 Sentrum
5805 BERGEN