Vegard Thunes Jørgensen

Wikborg Rein Advokatfirma AS
Telefon: 55 21 52 00
Mobil: 41 63 96 53
Fax: 55 21 52 01

Besøksadresse:
Olav Kyrresgt. 11

Postadresse:
Postboks 1233 Sentrum
5811 BERGEN