Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Christian Alexandre Kramer

Frykman Kramer AS Advokatfirma

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2006

Tillit er et nøkkelord for meg som advokat. Klientens tillit skal jeg oppnå gjennom engasjement, service og oppmerksomhet, samt grundig faglig metode. Domstolenes og andre myndigheters tillit skal jeg oppnå gjennom et ryddig og effektivt arbeid, i enhver sammenheng. Samfunnets tillit skal jeg oppnå gjennom korrekt opptreden, kollegialitet og en riktig balanse mellom de viktige prinsipper jeg som advokat har fått i oppgave å forvalte og beskytte.