Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Åse Schei

Advokat Schei AS

Juridisk embetseksamen 1996
Leder for eiendomsavdelingen Vefsn kommune 1997-1999
Advokatfullmektig, Drammen 2000-2001
Advokat med variert portefølje og mye prosedyre fra 2001
Leder av Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud fra 2012
Egen praksis fra 2013
Kontorsted i Sætre, Hurum og St.Olavs plass, Oslo

Toril Løken Sandvik

Advokat Toril Løken Sandvik

Har lang og bred erfaring med løsning av tvister som oppstår under/etter eiendomsoverdragelser.
Også utdannet eiendomsmegler.
Spesialist på Avhendingsloven, Eiendomsmeglerrett, Eierskifteforsikringsrett, byggesaker, nabokonflikter, jordskifte.
Prosedert et hundretalls saker for tingrett og lagmannsrett.
Rådgivning til aktører i eiendomsmarkedet. DD.
Undervist i Eiendomsmeglerfag på Handelshøyskolen BI.
Påtar meg også oppdrag i forbindelse med arv/skifte av dødsbo eller fellesbo. Seperasjon/Skilsmisse

Nicolas Weiss-Andersen

Advokatfirmaet Weiss-Andersen AS

Jobber i stor grad med nabotvister, arbeidsrett, mangler ved fast eiendom og generell forretningsjus / avtalerett.

Tidl. jobbet som leder innenfor e-handel, økonomi og rådgivning for oppstartsbedrifter m.v.

Styreerfaring.

Rune Nesseth

Advokat Rune Nesseth

Tilleggsutdannelse:
- Cand. mag. (statsvitenskap, sosiologi og musikk) / Universitetet i Oslo
- støttefag til magistergraden i sosialøkonomi / Universitetet i Oslo
- Diploma in Project Management / SKEMA Business School
- Master Coach / Coaching NLP Skolen Norge
- Sertifisert mekler / Advokatforeningen