Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Audun Gjøstein

TAX & Legal Advokatfirma DA

Særlig erfaring og kompetanse innenfor virksomhetstransaksjoner; kjøp og salg av virksomheter og emisjoner; herunder selskaps- og skatterettslige vurderinger, tilrettelegging av prosess, forhandlingsbistand, intensjonsavtaler, etablering av datarom og dataromsprosess, due.dil.gjennomgang, kjøpsavtaler, term sheet, aksjonæravtaler, m.m.

Inga Kaasen

TAX & Legal Advokatfirma DA

Spesialområder:

EU/EØS-rett
Næringsmiddeljuss
Bioteknologi
Patentrett
Arbeidstakeroppfinnelser
Offentlige anskaffelser
Forskningsetikk(Forskningsjuss
Dr Philos i molekylær biologi

Åse Schei

Advokat Schei AS

Juridisk embetseksamen 1996
Leder for eiendomsavdelingen Vefsn kommune 1997-1999
Advokatfullmektig, Drammen 2000-2001
Advokat med variert portefølje og mye prosedyre fra 2001
Leder av Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud fra 2012
Egen praksis fra 2013
Kontorsted i Sætre, Hurum og St.Olavs plass, Oslo