Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kenneth Norum

Advokat Norum AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2020

Mer utfyllende informasjon kan leses på www.norum.law.

Stig Asmussen

Advokat Stig Asmussen

Forretningsadvokat som også tar oppdrag fra private.
Jeg forener forretnings- og virksomhetsmessing forståelse med juridisk kompetanse.
Praksis dekker sentrale forretningsjuridiske - og privatrettslige disipliner samt tvisteløsning; herunder arbeidsrett, fast eiendom og entreprise, avtale/kontrakt, selskapsrett, arv, erstatning, kjøp/salg av virksomheter. Jeg foreleser bl.a. ved Handelshøyskolen BI og NTNU. Tilleggsutdannelse: siviløkonom og autorisert finansanalytiker.