Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Nicolas Weiss-Andersen

SWAN Advokater DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2018

Jobber i stor grad med nabotvister, arbeidsrett, mangler ved fast eiendom og generell forretningsjus / avtalerett.

Tidl. jobbet som leder innenfor e-handel, økonomi og rådgivning for oppstartsbedrifter m.v.

Styreerfaring.

Anette Torgersen

Advokatfirmaet Torgersen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2012

Spesialområder:

Jeg har spesialisert meg innen personskadeerstatning og forsikring. De type saker jeg i hovedsak jobber med er:
Trafikkskadesaker,
Yrkesskadesaker,
Pasientskadesaker,
Voldsoffererstatning/bistandsadvokat,
Ulykkesforsikringer,
NAV saker (eksempelvis avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, menerstatning)

Kenneth Norum

Advokat Norum AS

Mer utfyllende informasjon kan leses på www.norum.law.