Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørnar Eilertsen

Advokatfirma Eilertsen

Særskilt kompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, herunder personskadeutmåling, tingskader, avbrudd, livs-, syke- og pensjonsforsikringer, skjønnssaker, kompliserte tapsberegninger i forsikring for næringsdrivende og foretak. Har 10 års erfaring som forsikringsadvokat.

Undervisning og foredragsvirksomhet i helserettslige emner for organisasjoner, kommuner, sykehus, helsepersonellgrupper og studenter. Forfatter av en rekke lærebøker innen helserett, herunder smittevernlovgivningen.

Monica Malm

Malm Advokatfirma

Jeg bistår personer typisk i saker knyttet til arbeidsrett, skiftesaker, kontrakter, kjøp og salg av eiendom mv. I tillegg bistår jeg mindre virksomheter med rådgivning knyttet til kontraktsrett , skatteforhold, og alle problemstillinger relatert til arbeidstakere, herunder skatt, ansettelseskontrakter, arbeidsgiveravgift, utestasjonering av ansatte, og arbeidsrett generelt.