Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Harald Bjelke Wibye

Advokatene i Lykkeberg

Jeg har over 20 års erfaring innen alle typer barnevernssaker.

Jeg bistår en rekke store og mellomstore bedrifter innen kontraktsrett, arbeidsrett, generell forretningsjus samt at jeg innehar styreverv i flere virksomheter.

Eilert Eilertsen

Advokat Eilert Eilertsen

Allmennadvokat

Bevilling siden 2005

Jobbet som bygnings-kart og oppmålingssjef i 5 år. Spesialfag i bygnings og ekspropriasjonsrett. Forvaltningsloven er et særlig kompetanseområde knyttet til denne bakgrunnen.

Arne Sekkelsten

Advokat Arne Sekkelsten

Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2008

Forretningsjus. Yter bistand til bedrifter. Kjøp/salg av bedrift, transaksjoner, selskapsrett, styreansvar, tvisteløsning, restrukturering m.m.

Hans Thomas Revhaug

Centrum Advokatkontor Hans Thomas Revhaug

Erfaring som aktor og dommerfullmektig.
Arbeidet i EFTA Surveillance Authority (ESA) og har kontakter der.

Hilde Elisabeth Jæger

Advokat Hilde Jæger AS

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Min erfaring medfører at jeg er velkjent med strafferettspleien, og herunder forsvarerrollen og rollen som bistandsadvokat. Til orientering har jeg hatt flere forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for tingretter på Østlandet,og Borgarting lagmannsrett, både i saker der retten settes som meddomsrett og med lagrette.

Jeg forstår viktigheten av å være tilgjengelig for klienten. Jeg er fleksibel, løsningsorientert og har meget stor arbeidskapasitet.