Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1994

Barnevernsaker.
Menneskerettigheter.
Barnefordelingssaker.
Erstatningssaker ifm ulike overgrep fra det offentlige mot enkeltpersoner.
Boligsaker.
Trygdesaker.
Fri rettshjelp.
Timepris: normalt den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.

Marit Falkanger

Advokatene Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialfag; Barnerett
Fast oppnevnt bistandsadvokat for Follo tingrett
Tidligere medlem av lovutvalget for familie- arv og skiftesaker

Oscar Ihlebæk

Advokatfirmaet Oscar Ihlebæk AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1986

Spesialområder:

Spesialområdet: strafferett, arbeidsrett og kontraktsrett