Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1994

Barnevernsaker.
Menneskerettigheter.
Barnefordelingssaker.
Erstatningssaker ifm ulike overgrep fra det offentlige mot enkeltpersoner.
Boligsaker.
Trygdesaker.
Fri rettshjelp.
Timepris: normalt den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.

Kjell-Ove Engeseth

Advokatfirmaet Engeseth AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1976

Bistand til organisering og sikring av rettigheter for privatpraktiserende fysioterapeuter.

Marit Falkanger

Advokatene Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialfag; Barnerett
Fast oppnevnt bistandsadvokat for Follo tingrett
Tidligere medlem av lovutvalget for familie- arv og skiftesaker