Alle kommunene i Viken

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Magnus Fagermo

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2010

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold (Søndre Viken), og er lokalisert med kontor i Halden.

Ole Richard Holm-Olsen

Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS

tidligere arbeid:
Trygdeetaten (NAV) 2001-2004
Halden kommune, rådmannens stab 2004
Østfold politidistrikt (politiadvokat II) 2004-2011, Oslo statsadvokatembeter (kst. statsadvokat (h2020-v2021).

Erik Parmer

Advokatfirmaet Parmer AS

Jeg utfører oppdrag innen kontraktsrett samt innen åndsrett, herunder opphavsrett.