Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Magnus Fagermo

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2010

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold (Søndre Viken), og er lokalisert med kontor i Halden.