Alle kommunene i Viken

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole Richard Holm-Olsen

Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS

tidligere arbeid:
Trygdeetaten (NAV) 2001-2004
Halden kommune, rådmannens stab 2004
Østfold politidistrikt (politiadvokat II) 2004-2011, Oslo statsadvokatembeter (kst. statsadvokat (h2020-v2021).

Tor Magnus Fagermo

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Spesialområder:

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold (Søndre Viken), og er lokalisert med kontor i Halden.