Alle kommunene i Troms og Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Stenstrøm AS

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.

Tove Julin Pettersen

Advokatfirmaet Finn AS

Jeg har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Jeg har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten. Jeg har regelmessig bostyreroppdrag i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har jeg prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område. Jobber fra Harstad og Tromsø.

Tore Mevik

Advokathuset Harstad AS

Særlig erfaring med følgende felt;
Barn/foreldre, barnevern, strafferett, bistandsadvokat,utlendingsrett, erstatning, bobehandling og ellers almennpraksis