Alle kommunene i Troms og Finnmark

Endre valg

Kompetanse

Sicilie Kristin Kanebog

Advokatfirma Eurojuris Nord AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2014

Stein Nilsen

Advokatfirma Eurojuris Nord AS

Eiendomsmekling, Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2007

Finn Håkon Jørstad

Advokatfirmaet Jørstad AS

Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2003

Rudi Mikal Christensen

Advokatfirmaet Finn AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Omfattende erfaring med kjøp og salg av virksomheter, samt gjennomføring av fisjons- og fusjonsprosesser. Også betydelige erfaringer i internasjonale transaksjoner og forretningsforhold. Sertifisert voldgiftsdommer fra Danske advokater. Erfaring fra flere omfattende prosesser for ordinære domstoler og voldgiftsrett, samt straffesaker om økonomisk kriminalitet.

Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet Finn AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2006

Har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, salg av håndverkertjenester, seksjonering av boliger og næringseiendommer, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, ekspropriasjon m.m. Har tilsvarende erfaring innen arv og skifte, samliv og samlivbrudd, herunder blant annet bistand ifm. deling av fellesbo, samt innenfor barne- og familieretten.

Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Finn AS

Bistandsadvokat, Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2006

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.

Jon-Arne Østvik

Advokatfirma Eurojuris Nord AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Almennpraktiserende advokat med fordypning innenfor feltet fast eiendom. Samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.