Alle kommunene i Troms og Finnmark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Stenstrøm AS

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.

Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet Finn AS

Har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, salg av håndverkertjenester, seksjonering av boliger og næringseiendommer, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, ekspropriasjon m.m. Har tilsvarende erfaring innen arv og skifte, samliv og samlivbrudd, herunder blant annet bistand ifm. deling av fellesbo, samt innenfor barne- og familieretten.

Rudi Mikal Christensen

Advokatfirmaet Finn AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Omfattende erfaring med kjøp og salg av virksomheter, samt gjennomføring av fisjons- og fusjonsprosesser. Også betydelige erfaringer i internasjonale transaksjoner og forretningsforhold. Sertifisert voldgiftsdommer fra Danske advokater. Erfaring fra flere omfattende prosesser for ordinære domstoler og voldgiftsrett, samt straffesaker om økonomisk kriminalitet.