Alle kommunene i Troms og Finnmark

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet Finn AS

Har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, salg av håndverkertjenester, seksjonering av boliger og næringseiendommer, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, ekspropriasjon m.m. Har tilsvarende erfaring innen arv og skifte, samliv og samlivbrudd, herunder blant annet bistand ifm. deling av fellesbo, samt innenfor barne- og familieretten.

Maria Ege

Advokathuset Harstad AS

Advokatfullmektig i Harstad. Spesialfag i menneskerettigheter og barnerett.

Rune Stenstrøm

Advokatfirma Stenstrøm AS

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.

Jon-Arne Østvik

Advokatfirma Eurojuris Nord AS

Almennpraktiserende advokat med fordypning innenfor feltet fast eiendom. Samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.