Alle kommunene i Vestfold og Telemark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Øyvind Røed

Advokatfirmaet Røed AS

Advokat med bakgrunn som dommerfullmektig og nemndsleder.

Rina Stokke

Advokat Rina Stokke

Rina Stokke tar oppdrag innen strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun arbeider også med sivile saker som blant annet barnesaker, barnevern og andre familierettslige saker. Har du et problem og lurer på om du trenger advokatbistand, ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Hun har kontor i Horten og Holmestrand.

Ole Tom Røed

Advokatfirmaet Røed AS

Er fast forsvarer ved Tingrett og Lagmannsretten, og kan ta opdrag som bistandsadvokat.

Har høy kompetanse på Straffesaker, Barnevernsaker, Arv/testament, Bobestyrelse og skifte, Vergejus og personskadeerstatning.

Tar oppdrag som bostyrer av dødsbo.